Kartal / İSTANBUL
Pts – Cts: 08:00 – 18:00

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, bir kuruluşun sahip olduğu insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sürecidir. Bu süreç, kuruluşun hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan insan gücünü belirlemekten, işe alım ve yerleştirmeden, eğitim ve geliştirmeye, performans yönetiminden, ödül ve motivasyona kadar pek çok alanı kapsar.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları

Kısacası IKY, bir işletmenin işgücüyle ilgili tüm faaliyetlerini kapsayan bir alandır. Bu faaliyetler arasında işe alım, eğitim, performans değerlendirme, ücretlendirme, kariyer yönetimi ve işten çıkarma gibi konular yer alır.

Yönetimin temel amacı, işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak nitelikli ve motive çalışanları sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için insan kaynakları yönetimi, aşağıdaki amaçları da yerine getirir:

 • İşletme için ihtiyaç duyulan işgücü planını yapmak: IKY, işletmenin gelecekteki işgücü ihtiyaçlarını tahmin etmek ve bu ihtiyaçlara göre planlar yapmaktan sorumludur. Bu planlar, işletmenin stratejik hedeflerine, iş hacmine, teknolojik gelişmelere ve dış çevresel faktörlere göre yapılmalıdır.
 • Nitelikli çalışanları işe almak: İKY, işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları bulmak ve işe almak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında iş ilanları, referanslar, iş görüşmeleri ve kişilik testleri yer alır.
 • Çalışanların performansını değerlendirmek ve geliştirmek: Ayrıca çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirmek ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında performans değerlendirme formları, geri bildirim görüşmeleri ve eğitim programları yer alır.
 • Çalışanlara ücret ve yan haklar sağlamak: Bunun yanı sıra, çalışanların emeklerine uygun bir ücret ve yan haklar sağlamaktan sorumludur. Bu haklar, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmaya yardımcı olur.
 • Çalışanların kariyer gelişimlerine yardımcı olmak: İKY kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çeşitli programlar ve fırsatlar sunar. Bu programlar, çalışanların eğitim almalarını, yeni beceriler geliştirmelerini ve terfi etmelerini sağlar.
 • Çalışanların işten ayrılmalarını önlemek: İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların işten ayrılmalarını önlemek için çeşitli önlemler alır. Bu önlemler, çalışanların iş memnuniyetini artırmaya, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve kariyer fırsatları sunmaya yöneliktir.

Bu amaçlar, insan kaynakları yönetiminin işletmeye sağladığı faydaları özetlemektedir. Nitelikli ve motive çalışanlara sahip olmak, işletmelerin aşağıdaki avantajları elde etmelerine yardımcı olur:

 • Rekabet gücünü artırır: Nitelikli çalışanlar, işletmelerin yeni ürünler ve hizmetler geliştirmesine, pazar payını artırmasına ve yeni pazarlara girmesine yardımcı olur.
 • Verimliliği artırır: Motive çalışanlar, daha az hata yaparak daha fazla iş üretir.
 • Karlılığı artırır: Daha verimli çalışanlar, işletmelerin maliyetlerini düşürmesine ve kârını artırmasına yardımcı olur.

İK Yönetiminin Uygulamaları

İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak nitelikli ve motive çalışanları sağlamak için çeşitli uygulamalar kullanır. Bu uygulamalar, işletmenin büyüklüğüne, sektöre ve çalışanlarına göre farklılık gösterebilir.

IKY’nin yaygın uygulamaları arasında şunlar yer alır:

 • İşe alım süreci: İşe alım süreci, işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları bulmak ve işe almak için kullanılan bir dizi faaliyettir. Bu süreç, iş analizi, iş ilanları, başvuru değerlendirme, iş görüşmeleri ve işe alma kararını içerir.
 • Eğitim ve gelişim programları: Eğitim ve gelişim programları, çalışanların mevcut becerilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler öğrenmelerine yardımcı olur. Bu programlar, çalışanların iş performansını iyileştirmelerine, kariyer hedeflerine ulaşmalarına ve işletmeye olan katkılarını artırmalarına yardımcı olur.
 • Performans değerlendirme: Performans değerlendirme, çalışanların iş performansını düzenli olarak değerlendirmek ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, performans değerlendirme formları, geri bildirim görüşmeleri ve performans geliştirme planlarını içerir.
 • Ücretlendirme ve yan haklar: Ücretlendirme ve yan haklar, çalışanların emeklerine uygun bir ücret ve yan haklar almalarını sağlamak için kullanılan bir dizi politika ve uygulamadır. Bu politikalar ve uygulamalar, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmaya yardımcı olur.
 • Kariyer yönetimi: Kariyer yönetimi, çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kullanılan bir dizi faaliyettir. Bu faaliyetler, çalışanların eğitim almalarını, yeni beceriler geliştirmelerini ve terfi etmelerini sağlar.
 • İşten çıkarma: İşten çıkarma, işletmenin işgücü maliyetlerini düşürmek veya işgücü fazlasını azaltmak için çalışanları işten çıkarma sürecidir. Bu süreç, hukuki ve etik kurallara uygun olarak yürütülmelidir.

Bu uygulamaların her biri, işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için önemli bir rol oynar.

Yani kısacası iyi bir işe alım süreci, işletmenin rekabet gücünü artırmasına, verimliliğini artırmasına ve kârlılığını artırmasına yardımcı olur. Ayrıca sunulan kişisel gelişim programları ile beraber, çalışanların iş performansını iyileştirmelerine ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Nitelikli ve motive çalışanlara sahip olmak, işletmelerin rekabet gücünü artırmasına, verimliliğini artırmasına ve kârlılığını artırmasına yardımcı olur.

İnsan kaynakları yönetim biriminin performans değerlendirmesi, düzenli olarak gerçekleştirilen bir süreçtir ve çalışanların iş performansını sistematik bir şekilde değerlendirerek gelişim ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlar. Bu değerlendirmeler, çalışanların performanslarını artırarak işletmeye daha etkili bir katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirmek adına kritik bir rol oynar. Yüksek motivasyona sahip çalışanlar, hata oranlarını azaltarak daha fazla iş üretirler, bu da işletmenin genel verimliliğini ve kârlılığını artırır.

Aynı zamanda, çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olur ve bu, onların işletmeye olan bağlılığını ve motivasyonunu artırır.

Bir şirketin başarılı bir insan kaynakları yönetimi birimine sahip olması, bu uygulamaları etkin bir şekilde kullanarak işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

İnsan kaynakları yönetimi, sadece bir departmanın sorumluluğunda değil, tüm organizasyonun ortak çabasıdır. Şirketler, çalışanlarını en iyi şekilde yöneterek, onların potansiyelini açığa çıkararak ve iş stratejilerini destekleyerek uzun vadeli başarılarını sağlayabilirler. İnsan kaynakları, bir şirketin büyümesini ve sürdürülebilir rekabet avantajını garanti altına almak için vazgeçilmez bir unsurdur.